Condiții Generale de Utilizare

Condiții Generale de Utilizare

  1. PREAMBUL

 Prezentul Web Site, www.getup.ro, denumit în continuare Platforma, este operat de ProActive Therapy SRL, cu sediul în Rădăuți, str. Crișan, Nr. 1, Ap. 1, Județ Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J33 /1988/2019, având CUI  42038833.

Prezentele Condiții Generale de Utilizare, în continuare CGU, reglementează regulile de utilizare ale Platformei de către Utilizatorul profesionist. Utilizarea Platformei se realizează numai sub condiția respectării Condițiilor Generale de Utilizare și a legislației aplicabile.

Prin accesarea și utilizarea Platfomei, Utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat implicit, necondiționat și în totalitate prezentele Condiții Generale de Utilizare, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ar putea să existe cu Administratorul Platformei. Accesul și utilizarea platformei sunt condiționate de acceptare prezentelor CGU, precum și de parcurgerea și acceptarea Termenilor și Condițiilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal (link), precum și a Politicii cu privire la modulele Cookie.

În cazul în care aveți întrebări privind prezentele CGU, vă rugăm să ne contactați utilizând Formularul de contact sau telefonic, de Luni – Vineri, între 09 – 17, la numărul de telefon +40787314143. Apelurile pot fi înregistrate pentru monitorizarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

  1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI

 ProActive Therapy se referă la Administratorul Platformei, ProActive Therapy SRL, persoană juridică română cu sediul cu sediul în Rădăuți, str. Crișan, Nr. 1, Județ Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J33/1988/2019, având CUI  42038833.

Site-ul/Platforma se referă la domeniul www.getup.ro și/sau sau subdomeniile dedicate.

Utilizator se referă la vizitatorul sau utilizatorul persoană fizică majoră care accesează Platforma pentru a beneficia de serviciile oferite de Societate, în schimbul achitării prețului asociat respectivelor servicii.

Cont de Utilizator se referă la secțiunea Platfomei care reglementează condițiile de acces și presupune utilizarea unei adrese de e-mail, o parolă și, opțional, un număr de telefon și care conține informațiile puse la dispoziție de către Utilizator.

Formular se referă la documentul pus la dispoziție de ProActive Therapy, care asigură comunicarea între Utilizator și ProActive Therapy, în cuprinsul căruia se vor regăsi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefonul, întrebările/solicitările Utilizatorului și, corelativ, recomandarea ProActive Therapy.

Chestionar ex-ante se referă la documentul pus la dispoziție de ProActive Therapy după achitarea unui pachet de servicii, dar înainte de a începe programul personalizat de exerciții, care asigură comunicarea între Utilizator și ProActive Therapy pentru a afla care sunt eventualele afecțiuni ale Utilizatorului, motivul pentru care a apelat la serviciile Platformei, precum și obiectivele pe care și le propune prin achiziționarea serviciilor ProActive Therapy. Completarea Chestionarului ex-ante este obligatorie;

Chestionar ex-post se referă la documentul pus la dispoziție de ProActive Therapy, după efectuarea exercițiilor din Programul personalizat, care asigură comunicarea între Utilizator și ProActive Therapy a nivelului de dificultate al Programului și de durere al exercițiilor, pentru a se putea adapta Programul personalizat. Completarea Chestionarului ex-post este facultativă;

Program personalizat se referă la sfatul cu caracter general care conține exercițiile recomandate de ProActive Therapy, utilizabil doar în scopurile indicate de echipa ProActive Therapy şi nu constituie un consult medical profesional, diagnostic sau tratament şi nici nu înlocuiește expertiza pe care o poate face de personalul medical calificat, după o examinare fizică a Utilizatorului.

Program standard se referă la o colecție de exerciții construită de echipa ProActive Therapy, utilizabilă doar în scopul indicat de aceasta și nu constituie un consult medical profesional, diagnostic sau tratament şi nici nu înlocuiește expertiza pe care o poate face de personalul medical calificat, după o examinare fizică a Utilizatorului.

  

III. PLATFORMA

Platforma nu este o unitate sanitară publică sau privată care furnizează servicii medicale şi nu i se poate angaja răspunderea în temeiul art. 657 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sau în temeiul oricărui alt text legal.

Platforma reprezintă un mediu virtual, care facilitează comunicarea cu Utilizatorul. Aceasta își propune să creeze o interacțiune rapidă și facilă cu Utilizatorul, prin intermediul unui sistem online ușor de accesat și care oferă o abordare modernă și eficientă situațiilor cu care se confruntă Utilizatorul.

Platforma nu promovează medici, teste specifice, medicamente sau orice alte produse sau proceduri medicale. Platforma pune la dispoziția Utilizatorilor baza de date a programelor personalizate adresate celor care și-au creat cont pe Platformă și au plătit un anumit serviciu. Platforma nu oferă servicii medicale, ci oferă recomandări conexe actului medical, pentru dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilității funcționale și de motricitate ale persoanelor, la nivel maxim posibil, în condițiile în care capacitatea de mișcare și funcția sunt și/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecțiuni, alte condiții patologice sau factori de mediu.

Recomandarea programelor poate avea numai caracter suplimentar și/sau subsidiar, care să completeze un eventual diagnostic oferit de un medic specialist, după un consult fizic sau de specialitate. În niciun caz programele personalizate/standard nu vor înlocui și nu vor putea fi folosite ca alternativă a unui consult fizic sau de specialitate. Platforma nu este destinată pentru a furniza recomandări în situații medicale de urgență sau în cazurile în care este necesar un consult fizic amănunțit sau de specialitate.

În relația cu Utilizatorul, acesta este exclusiv răspunzător pentru informațiile furnizate către ProActive Therapy.

Platforma va putea utiliza link-uri care vor trimite la alte site-uri web. Aceste legături nu trebuie interpretate ca o recomandare sau încurajare din partea Platformei de a accesa respectivele site-uri web. Platforma nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web și nu are un control asupra conținutului acestora.

Utilizatorul va accesa link-urile pe propriul risc și va trece sub puterea Termenilor și condițiilor utilizate de site-urile respective, ProActive Therapy fiind exonerată de orice răspundere.

  1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 Conținutul digital și domeniul Platformei sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială și aparțin ProActive Therapy și/sau colaboratorilor Platformei ori altor terțe părți.

Este interzisă descărcarea, publicarea, distribuirea, transmiterea, vânzarea, modificarea, afișarea, alterarea sau reproducerea oricăror lucrări derivate din/în legătură cu conținutul digital la care se oferă acces.

Exploatarea Platformei și/sau a domeniului Platformei, în orice altă manieră, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al ProActive Therapy este strict interzisă.

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

 

  1. UTILIZATORUL

Utilizatorul garantează și își asumă întreaga responsabilitate cu privire la modalitatea de executare a programului personalizat/standard și cu privire la autenticitatea documentelor pe care le comunică Administratorului platformei cu ocazia înregistrării contului.

Vârsta minimă a Utilizatorului este de 18 ani.

Platforma este exonerată de orice răspundere directă sau indirectă în legătură cu recomandările/informațiile pe care le furnizează Utilizatorul.

După înregistrarea în cont, Utilizatorul va rămâne asociat cu datele de identificare acelui cont. Utilizatorul trebuie să se asigure că nu introduce în Platformă viruşi sau alt material care să dăuneze din punct de vedere tehnic Platformei.

Utilizatorul poate în mod independent şi voluntar să înceteze în orice moment utilizarea Platformei.

  

  1. ACCESUL ȘI UTILIZAREA PLATFORMEI

 Serviciul Platformei denumit „Contul Utilizatorului” este furnizat de către ProActive Therapy, strict pentru uzul Utilizatorului, cu respectarea prezentelor CGU, iar prin accesarea site-ului, Utilizatorul este de acord și se obligă să nu folosească Platforma și/sau conținutul digital al acesteia în alte scopuri.

Pentru furnizarea serviciilor, Utilizatorul îşi va crea „Contul Utilizatorului”, prin completarea datelor de logare cuprinse în această secțiune și va putea pune la dispoziția Platformei, pe lângă datele necesare pentru înregistrare și eventualele documente cu caracter medical, în format electronic accesând secțiunile „Upload Documents”, ”Resources”, fie prin e-mail. Accesul la Platformă se face după verificarea de către ProActive Therapy a datelor furnizate de Utilizator.

Datele de logare sunt strict confidențiale, iar Utilizatorul trebuie să se asigure că nu le va distribui și nu le va dezvălui altor persoane. În acest sens, ProActive Therapy recomandă Utilizatorului să evite accesarea Platformei de pe un terminal public sau folosind o sursă de acces online care nu îi aparţine şi asupra căreia nu are un control în ceea ce priveşte stocarea sau ştergerea datelor cu caracter confidenţial.

Dacă există suspiciunea utilizării abuzive a Platformei prin intermediul contului Utilizatorului, ProActive Therapy își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea serviciului și/sau de a desființa contul Utilizatorului care are o astfel de conduită.

Orice comportament fraudulos care este în măsură să afecteze funcționalitatea Platformei este strict interzis, ProActive Therapy rezervându-și dreptul de a suspenda utilizarea serviciului și/sau de a desființa contul Utilizatorului care are o astfel de conduită. Orice fraudă sau tentativă de fraudă vor fi raportate și pedepsite de către autoritățile cu competențe în materie.

Utilizatorul este responsabil în mod exclusiv pentru toate consecințele care decurg din folosirea contului creat. Platforma este exonerată cu privire la orice eroare care este consecința neglijenței Utilizatorului în ceea ce privește utilizarea Platformei, securitatea și/sau confidențialitatea datelor contului.

Prin crearea contului, Utilizatorul este de acord cu comunicarea către www.getup.ro a informațiilor care să permită crearea și utilizarea Contului său de pe Platformă. Astfel, Utilizatorul va completa: Numele, Prenumele, Telefonul, E-mailul, Adresă, Data Nașterii, tipul de abonament achiziționat, informații cu privire la valabilitatea abonamentului, documente medicale, răspunsul la Chestionarul ex-ante pus la dispoziție de ProActive Therapy pentru a afla care este problema Utilizatorului, răspunsul la Chestionarul ex-post pus la dispoziție de ProActive Therapy pentru a afla date importante despre nivelul de dificultate și de durere al exercițiilor, pentru a permite adaptarea programului în funcție de fiecare client in parte .

Utilizatorul va completa Chestionarul ex-ante, în cuprinsul căruia va descrie simptomele și va furniza toate informațiile pe care le consideră relevante cu privire la situația sa, având totodată posibilitatea de a atașa documente medicale, pentru a oferi o imagine cât mai clară asupra stării sale de sănătate. Dacă Utilizatorul nu a încărcat niciun document medical în Cont, acesta are posibilitatea de a le trimite pe e-mail sau pe Whatsapp.

În cazuri justificate în care fie nu se poate contura o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a Utilizatorului, fie fotografiile atașate sunt neclare/irelevante, ProActive Therapy poate solicita informații suplimentare. În această situație, Utilizatorul va transmite acele informații în termen de 24 de ore de la momentul comunicări de către ProActive Therapy a solicitării sale.

În situația în care Utilizatorul nu este mulțumit de serviciile achiziționate prin intermediul platformei, are posibilitatea ca, în termen de 14 zile calendaristice de la achiziționarea serviciului, în baza unei cereri scrise, să îi fie restituită suma achitată cu titlu de preț pentru serviciile achiziționate. În cazul în care Utilizatorul dorește restituirea sumei achitate pentru un pachet ce include și echipament special, i se va restitui suma achitată din care se vor scădea costurile de transport ale echipamentului. Restituirea se va face doar după ce Utilizatorul returnează echipamentul printr-un serviciu de curierat rapid.

Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare, in decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.

Platforma este exonerată de orice răspundere în ceea ce priveşte comunicarea tardivă a informațiilor suplimentare de către Utilizator, acesta fiind singurul răspunzător pentru termenul de răspuns, conținutul pe care îl furnizează, precum şi adresa de e-mail unde trimite răspunsul.

Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Formularului și a tuturor Chestionarelor, precum și pentru informațiile din cuprinsul acestora. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru modul în care utilizează Formularul și Chestionarele.

Platforma nu are un spaţiu de stocare a Formularelor și a Chestionarelor, acestea fiind trimise în mod automat Utilizatorului și/sau ProActive Therapy, după caz.

Utilizatorul se va supune în întregime Termenilor şi condiţiilor serviciului de poştă electronică folosit, Administartorul Platformei nefiind răspunzător pentru erori de comunicare sau alte incidente privitoare la transmiterea Formularului/Chestionarelor în sistem online.

VII. SERVICII OFERITE

 Platforma prestează servicii de kinetoterapie, utilizabile exclusiv în scopuri de recuperare și antrenament, şi nu constituie un consult medical profesional care să înlocuiască expertiza pe care o poate realiza un medic, după examinarea fizică a Utilizatorului.

Platforma prestează servicii inclusiv online care, prin însăși natura lor nu pot fi folosite ca alternativă a unui consult fizic/analize de specialitate, astfel încât Utilizatorul nu trebuie să acționeze exclusiv în baza Programelor din Platformă.

Platforma nu oferă consultații medicale cu privire la problemele de sănătate ale Utilizatorului, nu stabilește un diagnostic clinic/paraclinic și nu oferă indicații de tratament pentru vreo afecțiune. Platforma nu este destinată pentru a furniza recomandări în situații medicale de urgență sau în situații în care este necesar un consult fizic amănunțit sau de specialitate.

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru modul în care execută/pune în practică recomandările/exercițiile propuse de către ProActive Therapy, precum și asupra conformității mediului în care pune în practică aceste recomandări/exerciții. ProActive Therapy este exonerată de orice fel de răspundere cu privire la eventuale vătămări corporale rezultate din modul în care Utilizatorul pune în practică recomandările/exercițiile propuse ca urmare a achiziționării pachetelor ProActive Therapy.

În cazul în care se optează pentru un pachet ce include echipament special, livrarea echipamentului se va face direct către Utilizator, exclusiv prin Fan Courier (cost transport de la 25 RON). Expedierea coletului se va face în maxim 48 de ore lucrătoare de la confirmarea plății.

VIII. CONDIȚII FINANCIARE

După completarea Formularului, Utilizatorul va efectua plata onorariului, direct în contul ProActive Therapy, prin intermediul procesatorului de plăți cu care colaborează Administratorul platformei. 

Plata serviciilor se efectuează online, cu cardul credit sau de debit, prin sistemele Stripe și Plati.Online urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății. Tranzactia va apărea pe extrasul de cont cu numele ”getup”

Pentru a vă informa cu privire la politicile de confidențialitate a acestor operatori, puteți accesa următorele link-uri:

Pentru Plati.Online – https://plati.online/gdpr/

Pentru Stripe – https://stripe.com/en-ro/privacy/

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline și Stripe.

Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă.

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Utilizatorul se va supune în întregime Termenilor şi condiţiilor serviciului de procesare a plăților folosit, ProActive Therapy nefiind răspunzătoare pentru erori de comunicare sau alte incidente privitoare la plata online.

Dacă tranzacția pentru Programul Personalizat a fost procesată, Chestionarul ex-ante va fi comunicat Utilizatorului pentru ca acesta din urmă să furnizeze informații pentru problema sa, urmând ca ulterior Utilizatorul și un membru al echipei ProActive Therapy să poarte o discuție telefonică/video pentru a aprofunda informațiile din Chestionar. În situația în care, din orice motiv, plata nu este procesată corespunzător, Chestionarul ex-ante nu va fi comunicat Utilizatorului și apelul nu va avea loc.

După apelul telefonic/video dintre Utilizator și ProActive Therapy, în maxim 24 de ore raportate la o zi lucrătoare, ProActive Therapy va stabili un Program personalizat pentru Utilizator, pe care îl va încărca pe profilul din aplicație al Utilizatorului.

După ce Utilizatorul va efectua exercițiile aferente unei zile, stabile conform Programului personalizat, acesta are posibilitatea de a completa un Chestionar ex-post în care va menționa nivelul de dificultate al exercițiilor efectuate, semnalând eventualele dureri. În urma concluziile din Chestionarul ex-post, ProActive Therapy va adapta Programul personalizat în mod corespunzător. Lipsa completării Chestionarului ex-post constituie dovada faptului că Programul personalizat realizat este conform cu așteptările Utilizatorului.

ProActive Therapy are posibilitatea de a vizualiza activitatea Utilizatorului pe Platformă, putând evalua gradul de îndeplinire și de realizare a Programului personalizat, timpul petrecut pe Platformă etc.

  1. GARANȚII ȘI LIMITĂRI

 ProActive Therapy va încerca să asigure acuratețea informațiilor precum și remedierea, într-un termen optim, a oricăror erori de ordin material în legătură cu conținutul digital al Platformei.

Utilizarea Platformei poate fi limitată în situații excepționale pentru a efectua o întreținere de rutină. În aceste situații, Platforma nu are obligația de a informa în prealabil Utilizatorul sau de a îndeplini o altă formalitate față de acesta.

ProActive Therapy nu garantează că va fi în permanenţă securizată sau ferită de erori sau viruşi. De asemenea, ProActive Therapy nu este răspunzătoare în situații independente de voința sa cum ar fi, dar fără a se limita la: probleme de funcționare, întrerupere sau disfuncționalitate a sistemului de operare sau alte probleme de natură tehnică.

ProActive Therapy are dreptul să dispună în mod liber de web site și de Platformă, având posibilitatea inclusiv de a le cesiona, suspenda sau desfiinţa, fără o notificare prealabilă sau altă formalitate de informare a Utilizatorului.

Datorită faptului că Utilizatorul are libertatea deplină în furnizarea informațiilor pe orice cale, ProActive Therapy este exonerată de orice răspundere în ceea ce privește informațiile transmise între aceștia.

  1. RECLAMAȚII

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată, aspecte legate de înscrierea la evenimente și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, prin email la adresa office@getup.ro.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

  1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE

ProActive Therapy își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, unilateral, prezentele CGU, în tot sau în parte, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă sau de îndeplinirea altei formalități față de Utilizator. În acest sens, ProActive Therapy recomandă Utilizatorului ca de fiecare dată când utilizează Platforma să verifice CGU pentru a se asigura că înţelege condiţiile aplicabile la acel moment.

Orice modificare se consideră acceptată în mod absolut prin utilizarea în continuare a Platformei.

XII. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare de neexecutarea/executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, dacă neexecutarea/executarea necorespunzătoare este consecința directă a Forței majore sau a Cazului fortuit.

Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Dacă, potrivit legii, o parte este exonerată de răspundere contractuală pentru un Caz fortuit, ea este, de asemenea, exonerată şi în caz de Forţă majoră.

XIII. DATE CU CARACTER PERSONAL

 Prezentele CGU se completează în mod corespunzător cu secţiunea dedicată Politicii de confidențialitate privind protecţia datelor cu caracter personal (https://getup.ro/protectia-datelor-personale/), care se aplică în totalitate Utilizatorului.

Politica de confidenţialitate stabileşte termenii în care Platforma preia datele cu caracter personal de la sau pe care Utilizatorul le furnizează.

  

XIV. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Utilizarea Platformei și orice drepturi, obligații sau efecte juridice care decurg din utilizarea acesteia sunt guvernate de legea română.

În situația în care între Administratorul platformei și Utilizatorul intervin orice fel de dispute în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din utilizarea Platformei, se va încerca soluționarea acestora cu bună-credinţă pe cale amiabilă. Dacă diferendul nu s-a putut soluționa pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești competente material de la sediul Administratorului Platformei.

  1. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care oricare prevedere a prezentelor CGU va fi considerată nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, invalidarea respectivei prevederi nu va afecta valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din CGU.

Neexecutarea sau întârzierea de către oricare parte de a-și exercita anumite drepturi nu echivalează cu renunțarea la aceste drepturi sau cu o încurajare tacită a încălcării Condițiilor Generale de Utilizare a Platformei.